Bakteriologie

Laboratorní diagnostika

Možnost operativního provedení odběru a návazného laboratorního vyšetření bez prodlev velmi podstatně přispívá a zlepšuje výsledky léčby. Naše ordinace může prvotní laboratorní vyšetření provést velmi rychle, flexibilně v čase a v přímé návaznosti na konkrétní situaci a klinický případ. To nám umožňuje cíleně korigovat, upřesnit terapii pacienta.

bakteriologie

Na klinický odběr vzorku z léze, patologického procesu bezprostředně navazuje vyšetření bakteriologické, cytologické, imunochemické, imunologické, vyšetření metodami ELISA a podobně.

MVDr. Šiška se této oblasti věnuje prakticky od absolutoria na veterinární univerzitě. Postupně tak získal značnou praxi v oblasti bakteriologie a laboratorních vyšetřeních pro účely klinické i reprodukční medicíny zejména malých zvířat a koní, včetně vyšetření parazitologických.

bakteriologie

Bakteriologická vyšetření, vyšetření plísní a kvasinek jsou prováděna standardními kultivačními technikami s využitím certifikovaných bakteriologických medií.

Jsou-li kultivačním vyšetřením detekovány cílové mikroorganismy (bakterie, plísně, kvasinky…) je přímo na našem pracovišti provedeno stanovení jejich antibiotické citlivosti diskovou technikou. To v době, kdy je realitou nárůst resistence mikroorganismů vůči účinku antibiotik je velmi významné a zlepšuje výsledky terapie.

bakteriologie

Pro řadu diagnostických postupů k hodnocení typu buněk, procesu, změněných tkání, sekretů apod. provádíme cytologická vyšetření jako rychlé, flexibilní a vysoce specifické metody.

Cytologická diagnostika se soustřeďuje na určení typu buněk, procesu, diagnostiku onkologických onemocnění a na zjišťování známek malignity. Stejně tak je tato technika využívána v oblasti reprodukční medicíny.

bakteriologie

Výhoda cytologického vyšetření spočívá v rychlosti provedení v klinické praxi. Pro tyto vlastnosti ji lze využít i při chirurgických zákrocích, kdy ještě v době trvání zákroku je možné určit hranice exstirpace.