Výživa zvířat

Výživa zvířat

Výživa

MVDr. Šiška se více než 20 let zabývá problematikou výživy zvířat se zaměřením na systém managementu kvality a bezpečnosti krmiv, analýzu nebezpečí, rizik a jejich hodnocení. Součástí je i participace v různých programech vývoje a výzkumu v této oblasti. Jako příklad - v roce 2019 je MVDr. Šiška člen týmu a spoluřešitel problematiky aplikovaného výzkumu týkajícího se možností zlepšení užitné hodnoty krmiv a krmných směsí s cílem jejich inovace. Pro ilustraci uvádíme krátkou část z uvedené práce.

Protože bakterie, kvasinky a plísně vyžadují určité limitní hodnoty dostupnosti vody aw (vodní aktivita) na podporu růstu, úprava krmiva pro zvířata pod kritickou hladinou aw poskytuje účinné prostředky ke kontrole růstu mikrobů. Voda může být přítomna i při vyšším obsahu, ale pokud je jeho vodní aktivita dostatečně nízká, mikroorganismy nemohou vodu využívat a je tak blokován či limitován jejich růst.
Porovnání hodnot v tabulce dokresluje náchylnost suchých krmiv k degradaci s jejich vodní aktivitu. Porovnání ukazuje, proč obsah vlhkosti není dobrý indikátor náchylnosti k mikrobiálnímu znehodnocení. Například krmivo střední vlhkost 1 bude podporovat růst plísní (a bude tedy indikováno použití aditiv), tak krmivo střední vlhkost 4 (tedy srovnatelné vlhkosti) růst plísní podporovat nebude
Produkt - kategorie Vodní aktivita aw Vlhkost %
Vlhké konzervy Pet Food 1 0.994 79.6
Vlhké konzervy Pet Food 1 0.830 24.0
Střední vlhkost Pet Food 1 0.823 13.70
Střední vlhkost Pet Food 2 0.791 14.40
Střední vlhkost Pet Food 3 0.679 8.43
Střední vlhkost Pet Food 4 0.669 13.0
Střední vlhkost Pet Food 5 0.525 9.21
Suché krmivo Pet Food 1 0.493 8.59
Suché krmivo Pet Food 2 0.459 7.79
Suché krmivo Pet Food 3 0.236 4.40